ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Заявления за прием на децата за първа група

Обявяваме,че заявленията за прием на децата за първа група ще се приемат

от 01.04.2021г. до 30.04.2021г.

Заявлението може да се получи на място в детската градина или да се изтегли от сайтовете на община Сандански и детска градина „Радост“

От ръководството