ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Състав

Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански за периода 2019г./2022г., както следва:

Председател:

  • Христина Мазгалова-представител на родителите

Членове:

  1. Нора Димитрова-представител на родителите
  2. Ваня Кацарова-представител на родителите
  3. София Костадинова-представител на родителите
  4. Валентина Станкова-представител на финансиращия орган

Резервни членове:

  1. Даниела Динева-представител на родителите
  2. Марияна Василева-представител на родителите
  3. Мария Андонова-представител на родителите
  4. Мария Томова-представител на родителите
  5. Павлина Караджова-представител на финансиращия орган

Прикачени документи

Заповед - състав