ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Състав

 

 

Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански за периода 2022г./2025г., както следва:

ПредседателСофия Димитрова Спирова– представител на родителите

Членове:      

       1.Александра Емилова Ангова - представител на родителите

       2. Надежда Валентинова Иванова- представител на родителите

       3.Невена Здравкова Цулева- представител на родителите

       4.Владимир Филчев - представител на финансиращия орган - община       

Резервни членове:

       1.Силвия Капанделова- представител на родителите

       2.Ваня Кацарова- представител на родителите

       3.Марияна Димова- представител на родителите

       4.Васка Илиева - представител на родителите

       5.Павлина Караджова - представител на финансиращия орган - община                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 


Поименен състав на Обществен съвет към ДГ „Радост“ гр.Сандански за периода 2019г./2022г., както следва:

Председател:

  • Христина Мазгалова-представител на родителите

Членове:

  1. Нора Димитрова-представител на родителите
  2. Ваня Кацарова-представител на родителите
  3. София Костадинова-представител на родителите
  4. Валентина Станкова-представител на финансиращия орган

Резервни членове:

  1. Даниела Динева-представител на родителите
  2. Марияна Василева-представител на родителите
  3. Мария Андонова-представител на родителите
  4. Мария Томова-представител на родителите
  5. Павлина Караджова-представител на финансиращия орган