ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование" 2021 г.

Спечелен проект по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното образование” 2021 г.

Детската градина ще притежава още един комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор.