ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

История

Детска градина "Радост" се намира на улица "Солунска" № 35 в град Сандански.

Открита е на 04.12.1974 година като целодневна детска градина № 4, която  се посещава от 50 деца, като броят им непрекъснато се увеличава.

От 15.09.1992 година с решение на Общински съвет към детска градина №4 са включени и: 

  • ЦДГ с. Плоски с 1 целодневна и 1 полудневна група;
  • ЦДГ с. Поленица с 2 целодневни групи ;
  • ЦДГ с. Джигурово с 1 целодневна и 1 полудневна група.

Така групите са общо 10, като 2 от тях са полудневни.

В детска градина „Радост” се приемат деца на възраст от 2 до 7 години. Групите в централната сграда са 4, сформирани по възраст: I група-3 годишни, II група-4 годишни, III група-5 годишни и IV група- 6 годишни, а в останалите бази групите са смесени- от 2 до 7 годишна възраст.

Към момента в детската градина работят 8 целодневни групи, както следва:

  • централна сграда – 4 групи
  • база „Солидарност“ – 1 група
  • база с. Поленица – 2 групи
  • база с. Джигурово – 1 група

Централната сграда разполага с 4 занимални, кабинет на директора, кабинет на домакин, кабинет на медицинска сестра и методичен кабинет. Към централната сграда с топла връзка е свързан и кухненския блок, където освен кухня се намират и помещенията за склад и перално. Отоплението в сградата е на газ.

Дворът разполага с 4 площадки / по една за всяка група/ оборудвани с уреди за спорт и отдих.

Персоналът в централна сграда наброява 1 директор, 8 педагогически специалиста, 13 човека непедагогически персонал.

Общо 22 служители работят и възпитават децата в централна сграда и още 8 педагогически специалисти в базите и 7 човека непедагогически персонал.

Общо  34 служители обучават и възпитават децата в ДГ „Радост“, в съответствие със своите професионални задължения.