ДГ "Радост"

Детска градина в град Сандански

 

Мисията на ДГ "Радост" е насочена към ранно формиране на мотиви за учене, гарантиращи трайно положително отношение към тази дейност и поставяне на солидна основа мотивацията за учене през целия живот, в рамките на взаимодействието между семейството и детската градина като институция, училището, общността и обществото като цяло.

Визията е насочена към осъзнаване и осмисляне на взаимодействието между социалните фактори:

Детска градина – Семейство – Обществен съвет – Институции, като партньори в провеждането на различните дейности.

 

Химн на ДГ "Радост"

https://dgradost-sandanski.com/uploads/Radost%20mp3.mp3

Актуални новини
Група Весели патета - ДГ Радост - Сандански
Група Звездички - ДГ Радост - Сандански
Груп Мечо Пух - ДГ Радост - Сандански
Група Пчелички - ДГ Радост - Сандански
Група Слънчо - ДГ Радост - Сандански
Група Калинка - ДГ Радост - Сандански
Група Многознайко - ДГ Радост - Сандански
Група Златна рибка - ДГ Радост - Сандански