ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Прием за учебната 2024/2025г.

 
 
    ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!
▶️ОБЩИНА #САНДАНСКИ ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ!
За удобство и улеснение на родителите, от 1 април 2024 г. община Сандански въвежда система за електронен прием на деца в яслeни групи и първа група в детските градини на територията на общината.
Кандидатстването в общинските детски заведения ще се осъществява чрез регистрация в платформата: https://priem.sandanski.bg/, която е достъпна и на официалната страница на община Сандански – https://sandanski.bg/, категория Образование.
Системата за електронен прием в детските градини ще бъде отворена от 01.04.2024 г. до 07.04.2024 г., като при регистрация родителят трябва да има валидна електронна поща, на която ще получи известие за статуса на регистрацията си. Въведените данни се обработват автоматично и се проверяват служебно за коректност и достоверност.
Електронната система предоставя актуална информация за:
✅Кандидатстване и прием в яслените групи и детските градини;
✅Свободните места;
✅Списъци с приетите деца;
✅График за дейностите по приема на децата;
✅Актуална данни за контакт с детските градини;
✅Актуална Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в яслени групи към детски градини и в общинските детски градини на територията на община Сандански.
Дигитализацията на услугите, които предоставя община Сандански, в т.ч. и въвеждането на електронен прием на деца в детските градини, е с цел улеснение на гражданите и осигуряване на бърз и сигурен достъп до информация.
‼️Заявленията, регистрирани преди 1 април, са невалидни.