ДГ "Радост"
Детска градина в град Сандански

Списък на приетите деца за учебната 2021г./2022г.

Представяме на всички заинтересовани списъка на приетите деца за I група за учебната 2021г./2022г.  в Детска градина „Радост“

От ръководството